Endodoncija i lečenje zuba

Usluge koje pružamo u okviru ove grane stomatologije podrazumevaju lečenje karijesa, lečenje kanala i korenova zuba, kao i razne ispune ( kompozit, amalgam ) uz korišćenje pažljivo odabranih kvalitetnih materijala.