Ortopedija vilica

  • Mobilni aparati
  • Funkcionalni aparati
  • Fiksna tehnika
  • Pretprotetska priprema

Mobilni aparati su najpogodniji za period ranog školovanja, kada se ortodonske anomalije često razvijaju neprimetno za roditelje. Ovi aparati ne nose se stalno i mogu se skidati, a njihov sklop ortodonskih činilaca varira u skladu sa  potrebama pacijenta.

Funkcionalni aparati koriste se za otklanjanje problema mišića i viličnog zgloba. Za efikasno delovanje u ovakvim slučajevima služimo se raznovrsnom opremom.

Fiksna tehnika podrazumeva implementaciju segmentnih ili kompleksnih aparata u zavisnosti od obima korekcije. Odgovaramo na potrebe pacijenata svih uzrasta i pritom koristimo: klasične metalne bravice, estetske bravice, samoligirajuće sisteme, kombinovane tehnike.

Pretprotetska priprema obuhvata korišćenje fiksnih aparata kako bi se u određenim situacijama omogućilo rešenje koje estetski i funkcionalno više odgovara potrebi pacijenta.

Posebno smo ponosni na naša dostignuća u okviru ortopedije vilica, jer probleme ortodonskih anomalija ( odstupanja od optimalnog položaja zuba i vilica ) rešavamo veoma uspešno bez obzira da li se radi o uobičajenim procedurama ili složenim zahvatima. U skladu sa uzrastom, slučajem i mogućnostima pacijenta pribegavamo različitim metodama u postizanju najkvalitetnijeg rešenja.

Rano otkrivanje mogućih problema putem kontrolnih pregleda je naročito važno jer omogućava da se jednostavnim intervencijama izbegnu ozbiljnije posledice. Zato ovakvi zahvati i imaju najviše uspeha, dok još uvek razvoj i rast vilica i zuba nije u potpunosti završen.